Kaya mezarları

>>> Güncelleme - 01/03/2016 - 0 Comments

kaya mezarları

Sülüklü göl, Bolu, Abant, Gölcük, Mudurnu, Göynük ve Bilecik yerleşim yerlerine yakın bir bölgedir ve Firik vadisi yakınlarında bulunduğu için çeşitli uygarlıkların izlerine bu bölgede de rastlanmaktadır.

 

Roma dönemine ait sütunlar, kaya mezarlıkları sülüklügöl'ü de sınırları içinde bulunduran Tavşansuyu köyü civarında bulunmaktadır. Köyün hemen etrafında 2 adet, köyün 1 km uzağındaki doğancılar bölgesinde 1 adet ve Yürse köyü'ne(Çamyurdu) yakın bölgede şeytan veya şan kayası diye bilinen 1 adet olmak üzere toplam 4 adet büyük kaya mezarı bulunmaktadır.

 

Kaya mezarlıklarının tipik özelliği yüksekliklerinin 50metreyi bulan kayalıklardan seçilmiş olmasıdır. Köyün yakınındaki iki kaya mezarına eski çağlarda oyma yoluyla yapılmış ve halen kulanılan merdivenlerle kayaların zirvesine çıkılabilmektedir. Doğancılar ya da ahmet deresi mevkiinde bulunan kaya mezarı daha küçüktür ve üzerinde at toynağı şeklinde batık izleri ve etrafında kaya sütünları vardır.

 

Bölgedeki kaya mezarlarında geçmişte defineciler tarafından çeşitli defalar kaçak kazılar yapıldığı görülmektedir.Yapılan araştırmalarda mezarlarda herhangi bir değerli hazine ya da eser olmadığı tespit edilmiştir. Kaya mezarları kamera ve jandarma koruması altına alınmıştır.

Yayın tarihi:24/01/2011